SMART Decision HUB

О Demand Forecast

System upraszcza proces prognozowania i zwiększa jego dokładność. Jednocześnie zmniejsza obciążenie operacyjne zespołu łańcucha dostaw, co pozwala zmienić koncentrację ich uwagi z zadań operacyjnych na strategiczne.

Korzyści z używania
SMART Demand Forecast

Dokładne prognozowanie regularnej i promocyjnej sprzedaży towarów pozwoli Ci na czas zapewnić Twojej firmie odpowiednie stany magazynowe, zmaksymalizować sprzedaż i poprawić poziom obsługi przy niskich kosztach.

Zwiększanie dokładności prognoz dzięki AI i ML

System SMART Demand Forecast zawiera algorytmy uczenia maszynowego i sztucznej inteligencji. Pozwoli Ci to uwzględnić wszystkie niezbędne czynniki, które wpływają na dokładność prognozy, w tym Twoje doświadczenie zarówno z konkretną jednostką magazynową – (SKU), jak i z grupami produktów.

Zmniejszenie
zapasów

Obecność potężnej analityki i wysoka dokładność prognozowania pozwala zapewnić dostępność towarów we właściwym czasie i we właściwej ilości bez tworzenia nadmiaru zapasów.

Optymalizacja
poziomu dostępności

Inteligentne algorytmy zapewniają wysoką dokładność prognoz, co bezpośrednio wpływa na utrzymanie wysokiego poziomu dostępności produktów. Dzięki temu nie tylko zwiększasz zyski, ale także ogólnie poprawiasz poziom obsługi i reputację firmy.

Oszczędność
kosztów pracy

Optymalizacja procesu planowania i analityki w systemie SMART Demand Forecast pozwala uniknąć przeciążania zespołów, zmienić koncentrację ich uwagi z operacyjnej na strategiczną oraz zmniejszyć czynnik błędów ludzkich.

Zmniejszone
odpisy

Wysoka dokładność prognozowania pomaga zapewnić optymalny poziom towaru w celu zaspokojenia popytu konsumentów, przy jednoczesnym uniknięciu powstawania nadwyżek w magazynie. To z kolei pozwala na zmniejszenie liczby odpisów.

Szybkość podejmowania
decyzji biznesowych

Zaawansowana analityka Power BI pozwala szybko podejmować decyzje zarządcze na podstawie aktualnych danych. W systemie SMART Demand Forecast będziesz mógł przeprowadzać retrospektywy sprzedażowe, analizować jakość danych wejściowych, jakość zestawów promocyjnych oraz sprzedaż kompensowaną.

SMART business ufają

Funkcje systemu SMART Demand Forecast

  • Modelowanie
  • Praca z analogami
  • Analityka

Dlaczego warto wybrać SMART Demand Forecast?

Kompleksowe podejście

Możliwość jednoczesnego prognozowania sprzedaży regularnej i promocyjnej.

Bezpieczeństwo danych

System gwarantuje zgodność z RODO i zapewnia bezpieczeństwo Twoich danych osobowych.

Zespół ekspertów

Interakcja z doświadczonymi specjalistami w zakresie wdrażanych rozwiązań IT, prognozowania popytu i pracy z danymi.

Integracja z Microsoft

Korzystanie z jednego ekosystemu rozwiązań Microsoft umożliwia tworzenie szybkich i wysokiej jakości integracji.

Jak rozwiązanie SMART Demand Forecast
wpływa na Twój biznes?

System oblicza optymalną liczbę towarów do zaspokojenia popytu

Zapewnienie odpowiedniej dostępności w punktach sprzedaży

Zapobieganie powstawaniu nadwyżek w magazynie

Zmniejszenie utraconej sprzedaży

Zmniejszenie środków zamrożonych w zapasach

SMART Decision HUB 

Prognozowanie popytu w handlu detalicznym

Dowiedz się więcej

Rosnąca konkurencja, stały wpływ kampanii promocyjnych na asortyment, zmieniające się zachowania i kontekst zakupowy, uzależnienie od zmieniających się czynników zewnętrznych – wszystko to odgrywa istotną rolę w prognozowaniu popytu.

System SMART Demand Forecast pozwala nie tylko uwzględnić wszystkie te czynniki, ale także zwiększyć trafność prognoz operacyjnych, średnio- i długoterminowych. A zintegrowany z interfejsem blok Power BI umożliwia analizę wyników w dowolnym momencie.

Przekonaj się sam na projekcie pilotażowym!

W jaki sposób wdrażany jest system prognozowania?

Krok 1

Projekt pilotażowy

Opracowanie planu i ustalenie celów projektu i wskaźników KPI, opis wszystkich procesów biznesowych, określenie stanu bazy danych, organizacja bezpiecznej interakcji. Przygotowanie i uruchomienie modelu, dalsza analiza jego wyników.

Krok 2

Testowanie produktu

Uzgodnienie planu i harmonogramu testów, skonfigurowanie procesu integracji i wdrożenie infrastruktury rozwiązania. Organizacja szkoleń dla użytkowników z obsługi systemu. Testowanie produktu, analiza wyników i podjęcie decyzji o uruchomieniu systemu.

Krok 3

Uruchamianie systemu

Skalowanie wykorzystania rozwiązania. Wsparcie funkcjonalności systemu zgodnie z pojawiającymi się żądaniami.

Naszym celem jest wynik Twojego biznesu.

Z Tobą na każdym kroku

Wspieramy Cię na każdym etapie: od prawidłowego ustrukturyzowania danych po zastosowanie algorytmów we wszystkich jednostkach magazynowych (SKU) i sklepach.

Skuteczne algorytmy ML i AI

System działa w oparciu o algorytmy ML & AI, które nieustannie trenują się na podstawie Twoich danych i poprawiają dokładność prognoz.

Gwarantujemy bezpieczeństwo danych

Dbamy o zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa danych i zgodności z RODO.

Zamów prezentację, aby zwiększyć
dokładność prognozy już jutro!